Z-sukupolven uutisten kulutustottumuksista

Z-sukupolven uutisten kulutustottumuksista

Z-sukupolvi on esiintynyt uutisjulkaisijoiden tärkeimpänä kohderyhmänä, joka on otettava huomioon, kun sisältöstrategioita laaditaan.

Z-sukupolvi on esiintynyt uutisjulkaisijoiden tärkeimpänä kohderyhmänä, joka on otettava huomioon, kun sisältöstrategioita laaditaan. Näillä diginatiiveilla on koko heidän elämänsä ollut pääsy keskeytyksettä ja helposti saatavilla oleviin Internet-yhteyksiin. Siksi heidän uutisten kulutustottumukset ovat muodostuneet erilaisiksi.

Toisin kuin muut väestöryhmät, Z-sukupolvi marssii ihan oman rumpunsa tahdissa uutisia kuluttaessaan. Heidän makunsa ovat monimuotoista, kehittyvää ja usein hyvin erilaista kuin muiden ikäryhmien.

Miten saat julkaisullasi Z-sukupolven lukijat kiinnostumaan? Mikä on heidän suosikkisisältönsä? Mitä alustaa Z-sukupolvi käyttää eniten uutistensa lukemiseen? Mikä merkitys tekoälyyn integroiduilla toimituksella on Z-sukupolvea palveltaessa. Oletko huomioinut edellä mainitut tekijät omaa sisältöäsi luodessasi? Seuraavaksi on esitetty yksityiskohtainen analyysi sukupolven Z uutisten kulutustekijöistä.

Z-sukupolven tapa pysyä ajan tasalla

Statistan raportin mukaan 50 % Z-sukupolven käyttäjistä käyttää sosiaalista mediaa päivittäisiin uutisiinsa, tämän jälkeen 23 % suoratoistolaitteita. Vain 4 % heistä lukee printtilehtiä.

McKinsey & Companyn raportti valaisee Z-sukupolven uutiskulutuksen kehittyvää maisemaa. Raporttitietojen perusteella vähintään 50 prosenttia Z-sukupolvesta käyttää sosiaalisen median kanavia päivittäin pysyäkseen ajan tasalla. Vielä kiehtovampaa on, että jopa 15 prosenttia 18–24-vuotiaista ihmisistä käyttää TikTokin kaltaisia alustoja uutispäivitysten lähteenä.

Aktiivisesti uutisia seuraavista teini-ikäisistä 66 prosenttia luottaa vahvasti push-ilmoituksiin pysyäkseen ajan tasalla. Tämä kertoo paljon Z-sukupolven muuttuvista tavoista ja mieltymyksistä pysyä ajan tasalla ajankohtaisista tapahtumista.

Kun Euroopassa on vuodesta 2019 lähtien kasvanut huikeat 100 miljoonaa digitaalista käyttäjää ja 80–90 prosenttia Lähi-idän ihmisistä omistaa älypuhelimia, tiedon saatavuus ei ole koskaan ollut laajempaa. Tutkimus nostaa esiin monia tekijöitä, joissa internetin käytön lisääntyminen on avainasemassa.

Z- sukupolvi haluaa uutisia jotka ovat informatiivisa, mukaansatempaavia ja helposti eteenpäin jaettavia. Heitä houkuttelevat viihdettä ja koulutusta tarjoavat alustat, joissa he voivat siirtyä saumattomasti ajankohtaisten tapahtumien seuraamisesta erikoistuneiden kohteiden tutkimiseen.

New York Timesin äskettäinen ilmoitus paljastaa, että he ovat lisänneet 300 000 maksullista digitaalista tilaajaa vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä, mikä auttoi heitä nostamaan digitaalisten tilausten vuositulot ensimmäistä kertaa yli miljardin dollarin. Tämä raportti ei paljasta suoria faktoja Z-sukupolven uutisten kulutuksesta tai tilausnumeroista.

Vaikka Z-sukupolvi lähtee liikkelle sosiaalisesta mediasta, he ovat myös valmiita maksamaan suosikkisisällöstään.

Z-sukupolvi suosii uutisten osalta selkeästi videokertomuksia perinteisen pitkän sisällön sijaan.

Sosiaalisen median nousu Z-sukupolven uutislähteenä

Ofcomin News Consumption in the UK 2022/23 -raportti valaisee 16–24-vuotiaiden uutisten kulutustottumuksia, dynaamista väestörakennetta. Raportti paljastaa, että sosiaalisen median alustat ovat tämän ryhmän suosituimpia uutislähteitä, ja Instagram on selkeä johtaja. Noin 44 % nuorista aikuisista pitää Instagramia ensisijaisena uutislähteenä, ja niitä seuraavat Facebook, Twitter ja TikTok, jotka kumpikin keräävät merkittävän osan nuorisomarkkinoiden huomiosta. Perinteinen media ei kuitenkaan ole vielä täysin merkityksetöntä. BBC One on tämän alan ainoa edustaja, joka varmistaa 33 prosentin osuuden nuorten aikuisten uutisten kulutuksesta, mikä korostaa vakiintuneiden tiedotusvälineiden jatkuvaa merkitystä jopa digitaalisten alustojen hallitsemalla aikakaudella.

Välittömät päivitykset ja loputtomat feedit

Z-sukupolvi arvostaa usein käyttämiensä uutislähteiden aitoutta ja erityisyyttä. He etsivät sisältöä, joka kuvastaa heidän erilaista identiteettiään ja näkökulmiaan, vetoamalla alustoihin, jotka priorisoivat esillepanoa ja edistävät mielekästä vuoropuhelua.

Z-sukupolvi arvostaa autenttisia lähteitä, jotka heijastavat erilaisia ​​identiteettejä ja näkökulmia. American Press Instituten tutkimuksessa todettiin, että 71 % 14–16-vuotiaista käyttää sosiaalista mediaa, kuten Facebookia, TikTokia ja Instagramia, päivittäin saadakseen uutisia ja vastaanottaa sisältöä noin neljältä viikoittain.

Elämäntyyliä ja käytännön tietoa koskevat aiheet resonoivat tämän yleisön keskuudessa voimakkaammin kuin painavammat aiheet, kuten vaalit, talous, politiikka ja hallitusasiat. Nämä oivallukset tarjoavat korvaamattomia välähdyksiä nuorempien ihmisten uutisten kulutustottumusten kehittyviin areenoihin, ja ne korostavat kiinnostavan ja saavutettavan sisällön merkitystä Z-sukupolven huomion vangitsemisessa.

Kiinnostavien uutisaiheiden kirjossa näkyy selkeä trendi Z-sukupolven keskuudessa. Heitä kiinnostavat ensisijaisesti julkkikset, musiikki, televisio, elokuvia ja viihde. 48 % heistä on kiinnostunut gastronomisesta maailmasta ja seuraa innokkaasti ruokaan ja ruoanlaittoon liittyviä uutisia.

Z-sukupolvelle on keskeistä, että he saavat jotain lisäarvoa kuluttamastaan sisällöstä. He ovat tarkkaavaisia kuluttajia ja sisällön tulee olla relevanttia, ja sisältöä tulee olla tasaisesti sekä vakavista että kevyemmistä aiheista.

Kuinka valloitat Z-sukupolven?

Z-sukupolven teini-ikäiset (14–19) ja aikuiset (20–25) kuluttavat uutisia eri tavalla. Deloitten raportti tarjoaa syvällisiä näkemyksiä nykyaikaisista digitaalisista trendeistä, jotka ohjaavat Z-sukupolven päivittäistä digitaalisten alustojen käyttöä.

Googlen mukaan Z-sukupolven taipumus on hankkia uutisia useilta erilaisilta kanavilta välttäen luottamasta ainoastaan yhteen lähteeseen.

Z-sukupolvelle keskeistä on myös uutisten aitous ennemmin kuin uskollisuus jotain tiettyä toimijaa tai brändiä kohtaan.

Z-sukupolven uskollisuutensa ei ole sidottu tiettyihin tiedotusvälineisiin vaan pikemminkin esitetyn sisällön eheyteen ja luotettavuuteen. He vaativat vain aitoutta ja arvostavat tiedon sisältöä lähteen maineen edelle.

Personoidut ilmoitukset(notifikaatiot) tuovat uusia tuloja tarjoamalla eksklusiivisia, räätälöityjä premium-käyttöoikeuksia ja tilauksia. Tämän mukaan ottaminen edellyttää, että etusijalle asetetaan huipputeknologia, joka on integroitu eettisesti läpinäkyvyyteen ja tietoturvaan.

Näkemyksiä seuraavan sisältöstrategiaasi varten

 1. Nuorempi sukupolvi noudattaa uutisten kulutuksessa digitaalista lähestymistapaa. Medioille, jotka haluavat saada heidän huomionsa ja uskollisuutensa, henkilökohtaiset uutisilmoitukset ovat tehokas strategia.

 2. Yksilöllisten mieltymysten mukaan räätälöityä sisältöä julkaisevat voivat luoda suoran ja läheisen yhteyden yleisöönsä. Tämä taas luo pitkällä tähtäimellä pohjan jatkuvalle sitoutumiselle ja brändiuskollisuudelle.

 3. Z-sukupolvelle on ominaista nollatoleranssi tosiasioihin liittyvien epätarkkuuksien tai väärän tiedon suhteen. Kaikille virheille tarkkojen tietojen toimittamisessa on seurauksia, kuten uutispalveluntarjoajan mobiilisovelluksen poistaminen ja vaihtoehtoisten lähteiden etsiminen.

 4. Kommentoinnin ja monipuolisten näkökulmien tarjoaminen kehittää Z-sukupolven ymmärrystä monimutkaisista asioista ja edistää syvempää sitoutumista uutisekosysteemiin.

 5. Henkilökohtaisten uutisilmoitusten käyttöönotto on yksi tapa uusien tulovirtojen avaamiseen. Tämä voidaan toteuttaa mm. maksumuurien ja tilausmallien avulla. Tarjoamalla räätälöityjä sisältökokemuksia julkaisijat voivat kannustaa käyttäjiä investoimaan premium-käyttöön ja näin monipuolistaa tulovirtaansa.

Kuinka tekoälyllä varustetut mediat voivat auttaa julkaisijoita palvelemaan Z-sukupolvea?

Innovatiivisten digitaalisten työkalujen käyttö voi helpottaa houkuttelemaan diginatiivia Z-sukupolvea sisältösi pariin.

Tekoäly-työkalujen etuja ovat sisällön kuratointi ymmärtämällä jokainen asiakasryhmä alaryhmineen, sekä tarjoamalla henkilökohtaisia ​​suosituksia ja yhteenvetoja. Raporteista voidaan tehdä oivalluksia ja optimoida strategioita. Faktojen tarkistaminen lisää uskottavuutta.

Sisäänrakennettu tekoäly tehostaa hakukoneoptimointia, sosiaaliseenmediaan jakamista ja monikielistä julkaisua. Nämä ominaisuudet tehostavat sitoutumista ja tyytyväisyyttä.

Tekoäly voikin mahdollisesti mullistaa mediatoiminnan eri näkökohtia sisällön kuratoinnista yleisön segmentointiin. Tässä on joitain tehtäviä, joissa tekoäly voi osoittautua hyödylliseksi sisällän kuratoinnissa:

 • Tekoälyalgoritmit voivat analysoida lukijoiden käyttäytymistä ja mieltymyksiä, jolloin toimitukset voivat räätälöidä sisältöä tiettyjen väestöryhmien mukaan.

 • Koneoppimisalgoritmeja hyödyntäen mediat voivat tarjota yksilöllisiä sisältösuosituksia yksilöllisten lukutottumusten ja kiinnostuksen kohteiden perusteella.

 • Tekoälyllä toimivat työkalut voivat luoda sisältötiivistelmiä, raportteja ja jopa artikkeleita, jolloin toimittajat voivat keskittyä monimutkaisempiin tarinankerrontatehtäviin.

 • Tekoälyalgoritmit voivat tarjota näkemyksiä yleisön sitoutumismittareista, jolloin toimitukset voivat optimoida sisältöstrategiansa reaaliajassa.

 • Tekoälykäyttöiset faktantarkistustyökalut voivat varmistaa tiedon oikeellisuuden, mikä parantaa uutissisällön uskottavuutta.

Sisäänrakennetut tekoälytyökalut

 • ​Tekoälyteknologia antaa mediaorganisaatioille mahdollisuuden navigoida modernin journalismin monimutkaisuuksissa ketterästi ja tarkasti.

 • SEO: Sisäänrakennettujen SEO-työkalujen avulla käyttäjä voi luoda metaotsikon, metakuvauksen ja sosiaalisen median kuvauksen yhdellä napsautuksella.

 • Sosiaalinen jakaminen: Kun CMS:ssäsi on mahdollisuus sosiaalisen median jakamiseen, se minimoi työn ja varmistaa, että sisältösi jaetaan kaikille sosiaalisen median kanaville samaan aikaan.

 • Parafraasointi auttaa kirjoittamaan sisällön uudelleen tai luomaan paremman version kirjoitetusta lauseesta. Sinun ei tarvitse luottaa kolmannen osapuolen puoleen sanamuodoin tai uuden sisällön luomiseen.

 • Monikielinen siirtyminen: Kun sisällönhallintajärjestelmässäsi on mahdollisuus muuttaa sisältö eri kielille, se auttaa sinua saamaan laajemman yleisön huomion eri väestöryhmistä.

Johtopäätös

 • Z-sukupolven mieltymysten huomioon ottaminen vaatii monitahoista lähestymistapaa, joka asettaa etusijalle arvon, monimuotoisuuden ja syvyyden. Mediakokonaisuudet voivat resonoida tehokkaasti tämän vaativan väestörakenteen kanssa löytämällä harmonisen tasapainon lyhyiden videokertomusten ja pidemmän sisällön välillä, tarjoamalla yhdistelmän globaalia ja paikallista tietoa sekä sisällyttämällä mielipiteitä ja analyyseja.

 • Tekoälyn valjastaminen mediatalosi avuksi auttaa sinua luomaan nopeasti sisältöä, joka vastaa Z-sukupolven eri mieltymyksiä. Z-sukupolvi määrittelee uudelleen, miten tietoja käytetään, käsitellään ja jaetaan. Kun uutisorganisaatiot sopeutuvat vastaamaan näihin kehittyviin tottumuksiin, on mahdollisuus luoda syvempiä yhteyksiä tähän sukupolveen priorisoimalla läpinäkyvyyttä, osallisuutta ja relevanssia tarinankerronnassa.

Uusimmat julkaisut

No stories found.
Fiare Media Tools
www.fiaremediatools.com