Kaksi tarvitaan menestykseen - hyvä CMS ja hyvä kuva hevosesta

Kaksi tarvitaan menestykseen - hyvä CMS ja hyvä kuva hevosesta

Hevosurheilu on siirtänyt satavuotisen printtihistoriansa digitaaliseen maailmaan säilyttäen samalla vahvan läsnäolon myös printtimediassa.
Hevosurheilu on siirtänyt satavuotisen printtihistoriansa digitaaliseen maailmaan säilyttäen samalla vahvan läsnäolon myös printtimediassa. Tämä saavutettiin yhteistyössä Fiare Media Toolsin kanssa, joka tarjosi kokonaisvaltaisen ja kattavan ratkaisun Quintypen tuottamilla tuotteilla. Bold toimii toimittajien työkaluna ja julkaisujärjestelmänä, Pagebuilder standardoituna nettijulkaisualustana ja Accestype mahdollistaa julkaisujen rajaamisen tilaajille ja verkkosivuvierailijoille.

Hevosurheilu Oy julkaisee kahta nettijulkaisua; hevosurheilu.fi ja ratsastus.hevosurheilu.fi sekä kahta kerran viikossa ilmestyvää printtijulkaisua Hevosurheilu ja 7oikein -lehteä. Hevosurheilulla ja Ratsastuksella kohderyhmät ovat hyvin erilaiset, mutta kaksi asiaa ainakin niitä yhdistää – lukijat ovat ympäri Suomea ja keskiössä on hevonen.  Aiemmin viikoittain ilmestyvän Hevosurheilulehden välissä toimitettiin Ratsastuksen printtijulkaisua, mutta ei enää nykyisin, kun käytössä on digijakelu, joka palvelee kumpaakin lukijakuntaa. 

”Kun vähän karrikoidaan, niin Hevosurheilun lukijakunta on vanhempia miehiä maalta, joille paperilehti on se juttu. Ratsastuksen lukijakunta taas 35-55 -vuotiaita naisia kaupungista, jotka ovat kovasti digiorientoituneita. Siksi meidän pitää osata myös palvella heitä hieman eri tavoin. Printtilehden avulla se oli aika vaikeaa – Ratsastus supistui vuosien aikana printtilehdessä kahdeksaan sivuun ja sitten sen vielä piti olla oma liitteensä, että ravi”miehet” saivat halutessaan jättää sen lukupaketista pois. Aina tuntui siltä, että oikein kukaan ei ole tyytyväinen. Kunnes nyt, kun saamme panostaa Ratsastukseen paljon enemmän ja olla hyvin reaaliaikaisia sekä silti säilyttää ravikansalle tärkeän paperilehden, niin meistä tuntuu siltä, että kaikki ovat voittaneet.”, sanoo Hevosurheilu Oy:n toimitusjohtaja Keijo Kinnula. 

Kinnulan tarinoidessa monessa kohtaa korostuu se, että oli sitten kyseessä ratsastaja tai raviurheilusta kiinnostunut, niin aina keskiössä on hyvinvoiva hevonen, josta kaikki ovat kiinnostuneita. Kinnula mainitseekin, että paras julkaisun myyntivaltti on edustava kuva elinvoimaisesta hevosesta, muuta ei tarvita ja kauppa käy.

Kokonaisvaltainen digitaalipalvelu

Hevosurheilun sisällönhallintajärjestelmä on Quintypen Bold. Sekä Hevosurheilun että Ratsastuksen jutut toimitetaan samasta järjestelmästä. Julkaisuvaiheessa valitaan, kumpaan sivustoon ollaan julkaisemassa. Toimittajat siis käyttävät Boldia, jonka avulla he voivat reaaliaikaisesti nähdä kirjoittaessaan miltä juttu tulee kuvineen, nostoineen, tietolaatikkoineen jne. sivustolla näyttämään. Boldia voi myös käyttää kännykällä kenttäolosuhteissa. Sivuston frontti on toteutettu Quintypen standardifrontilla Pagebuilderilla.

”Aiempien kokemuksien perusteella tiedämme, mitä kustomoidut nettisivujen frontit voivat maksaa paljonkin. Nyt Pagebuildrilla frontin hinta jäi meille kymmenesosaan räätälöidyistä frontista”, Kinnulla kertoo.
”Aiempien kokemuksien perusteella tiedämme, mitä kustomoidut nettisivujen frontit voivat maksaa paljonkin. Nyt Pagebuildrilla frontin hinta jäi meille kymmenesosaan räätälöidyistä frontista”, Kinnulla kertoo.Keijo Kinnula, CEO at Hevosurheilu

Osa aineistosta on toki avointa kaikille verkossa vierailijoille ja se onkin osa nykyaikaista tapaa markkinoida omia julkaisujaan. Uusien artikkelien osalta näin ei kuitenkaan toki ole, vaan käytössä on niin kutsuttu maksumuuri. Hevosurheilun ja Ratsastuksen tapauksessa maksumuurina toimii Quintypen Accestype maksumuuri. Bold-Pagebuilder-Accastype muodostavat integroidun ja toimivan kokonaisuuden verkkomedian hallintaan. Boldista myös siirretään integraatiolla jutut kuvineen painoon, jossa niistä valmistuu sitten kerran viikossa printattu Hevosurheilulehti.

Digiloikka valloitti neljänneksen tilaajamääristä

Digiloikan myötä tilaajat ovat lisääntyneet ja kaikki ovat tyytyväisempiä. ”Hevosurheilun digi erittäin aktiivisine juttuineen ja kuvineen ja siihen päälle paperilehti kerran viikossa sekä vielä digitaalinen arkisto, jossa ensimmäiset lehdet ovat vuodelta 1924, niin se on kova paketti raviharrastajalle”, hehkuttaa Kinnula ylpeänä 100 vuotisen lehtensä nykytilaa kuvaillessaan. 

Hyvin nopealla aikataululla pelkkien digitilausten määrä nousi 25% verrattuna koko tilaajamäärään ja kasvu jatkuu yhä. Kinnula kuvailee printin ja digin suhdetta häilyväksi ja vaikeaksi ennustaa. ”Meille printin lukijat ovat todella tärkeitä. Teemme juttuja periaatteessa digi edellä, mutta loppujen lopuksi aika vähän on semmoista, että verkko olisi kovasti printtiä edellä. Mitään ei kuitenkaan pantata, vaan heti julkaistaan, kun valmista tulee”, Kinnulla kertoo.

Uusimmat julkaisut

No stories found.
Fiare Media Tools
www.fiaremediatools.com